Przebieg linii
Odcinek Węgierska Górka (południe) - Cisiec - Milówka (Cumowa Grapa)

wsteczgaleria zdjęć obiektów: (kliknij)Współrzędne GPS - wkrótce.

Oznaczenia:

liczba - numer kolejny kochbunkra, oznaczenie własne
GMx - punkt kalibracyjny GPS
Mx - kochbunkier zniszczony
Sx - składowisko kochbunkrów, obiekty przemieszczone po wojnie
Wx - kochbunkier wyciągnięty/przemieszczony - w pobliżu oryginalnej lokalizacji
różowa linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy
zielona linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy - słabo zachowane relikty, przebieg niepewny
Zx - stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
? - prawdopodobne stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
pomarańczowa wypustka - nisza strzelecka (Schützennische)

czerwone oznaczenie - obiekt istniejący
żółte oznaczenie - obiekt nieistniejący


*podkład mapowy: Geoportal

wstecz