Przebieg linii
Odcinek Bierna - Zarzecze - Pietrzykowice - Żywiec - Radziechowy - Przybędza - Węgierska Górka (północ)

wstecz

okolice Biernej:

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)
okolice Pietrzykowic i Zarzecza:

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)okolice Żywca:

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)okolice Radziechów:

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)Przybędza (północ):

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)Przybędza (południe):

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)Węgierska Górka (północ):

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)Współrzędne GPS - wkrótce.

Oznaczenia:

liczba - numer kolejny kochbunkra, oznaczenie własne
GMx - punkt kalibracyjny GPS
Mx - kochbunkier zniszczony
Wx, (Wx) - kochbunkier wyciągnięty/przemieszczony
Sx - składowisko kochbunkrów, obiekty przemieszczone po wojnie
Sx [Przybędza (południe)] - prawdopodobne stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
Zx - stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
różowa linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy, stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
zielona linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy, stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung) - słabo zachowane relikty, przebieg niepewny
pomarańczowa wypustka - nisza strzelecka (Schützennische)

czerwone oznaczenie - obiekt istniejący
żółte oznaczenie - obiekt nieistniejący


*podkład mapowy: Geoportal

wstecz