Przebieg linii
Odcinek Nieledwia - Laliki - Zwardoń

wstecz

Okolice Nieledwi:

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)
Laliki:

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)
Sobczakowa Grapa:
Zwardoń (część północna):

galeria zdjęć okopów: (kliknij)
Zwardoń - Słowacja:

galeria zdjęć obiektów (na mapie na północ od pomarańczowej linii): (kliknij)
galeria zdjęć obiektów (na mapie na południe od pomarańczowej linii): (kliknij)Współrzędne GPS - wkrótce.

Oznaczenia:

liczba - numer kolejny kochbunkra, oznaczenie własne
GMx - punkt kalibracyjny GPS
Mx - kochbunkier zniszczony
różowa linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy, stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung; w Zwardoniu także: Schützenloch)
zielona linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy, stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung) - słabo zachowane relikty, przebieg niepewny
pomarańczowa linia - przebieg okopu (zniszczonego w trakcie budowy drogi ekspresowej S69)
Zx - stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
Nx, ?x - fragment rowu dobiegowego do nieustalonego obiektu
Kx - fragment rowu dobiegowego, prawdopodobnie do kochbunkra
X - fragmenty rozsadzonego kochbunkra (odrzucone od pierwotnej lokalizacji)
pomarańczowa wypustka - nisza strzelecka (Schützennische) [za wyjątkiem Sobczakowej Grapy]

DODATKOWE OZNACZENIA DLA SOBCZAKOWEJ GRAPY:
pomarańczowa kropka - stanowisko strzeleckie lub schron drewniano-ziemny
x - stanowisko strzeleckie lub schron drewniano-ziemny (okrągłe wgłębienia)
xx - stanowisko strzeleckie lub schron drewniano-ziemny (wgłąbienie w obrysie prostokąta)
pomarańczowy prostokąt - sporych rozmiarów wgłąbienie w obrysie prostokąta - być może większy schron drewniano-ziemny


*podkład mapowy: Geoportal

wstecz