Przebieg linii
Odcinek Kaniów - Bestwina - Bielsko-Biała - Kozy

wstecz

Bielsko-Biała (Hałcnów-Bark):

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)
Bielsko-Biała (Hałcnów-Suchy Potok):

galeria zdjęć obiektów: (kliknij)
Bielsko-Biała (Krzemionki, Lipnik) - Kozy:

galeria zdjęć obiektów (na mapie xBB): (kliknij)
galeria zdjęć obiektów (na mapie xK): (kliknij)Współrzędne GPS - wkrótce.

Oznaczenia:

liczba - numer kolejny kochbunkra, oznaczenie własne
GMx - punkt kalibracyjny GPS
Mx - kochbunkier zniszczony
X - składowisko kochbunkrów, obiekty przemieszczone po wojnie
różowa linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy, stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
zielona linia - rów strzelecki, rów łączący, rów dobiegowy, stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung) - słabo zachowane relikty, przebieg niepewny
Zx, Sx - stanowisko strzeleckie (MG-Feuerstellung)
Nx - fragment rowu dobiegowego do nieustalonego obiektu
pomarańczowa wypustka - nisza strzelecka (Schützennische)

czerwone oznaczenie - obiekt istniejący
żółte oznaczenie - obiekt nieistniejący


*podkład mapowy: Geoportal

wstecz